Program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání je ohodnocena 9 kredity pro lékaře.
Akce je garantována Českou asociací sester.

 

Postery:

Pondělí 20. 5. 2024

13.00–13.10 Slavnostní zahájení
MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
13.10–14.40 Doktorandský studijní program
předsedající prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.

Výsledky randomizované klinické studie účinku beta-alaninu na dobu inkontinence u pacientů po radikální prostatektomii

MUDr. Ondřej Česák, doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. ml., Mgr. Petra Bastlová, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D

Význam zobrazovacích metod v detekci aberantních cév u pacientů s hydronefrózou v dětském věku

MUDr. Nicola Hromčíková, MUDr. Jan Šarapatka

Prediktivní faktory vyléčení hyperaldosteronismu adrenalektomií při prokázané jednostranné hypersekreci aldosteronu

MUDr. František Hruška, MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

Využití biomarkerů v diagnostice obstrukce horních močových cest u dětí v kojeneckém věku

MUDr. Zuzana Študentová, MUDr. Jan Šarapatka, Ph.D., doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D

Srovnání laparoskopické a roboticky-asistované adrenalektomie: multicentrická prospektivní randomizovaná klinická studie

MUDr. Natalia Wiesner, MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

Časná reendoresekce tumoru močového měchýře

MUDr. Pavel Žemla, MUDr. Milan Král, Ph.D.
14.40–15.00
PŘESTÁVKA
15.00–16.00 Blok I – Novinky v urologii
předsedající MUDr. Milan Král, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., MUDr. Eva Burešová

Léčba metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty

MUDr. Milan Král, Ph.D.

Léčba kastračně rezistentního karcinomu prostaty

MUDr. Hana Perková

Satelitní sympozium společnosti Astellas – Mirabegron v léčbě hyperaktivního močového měchýře – mýty a fakta

MUDr. Eva Burešová, Ph.D., doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D.
16.00–16.30
PŘESTÁVKA
16.30–18.00 Blok II – Varia
předsedající MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Cystektomie ve FN Olomouc, protokol ERAS

MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Šárka Kudláčková, Ph.D.

Radioterapie karcinomu prostaty

prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D

Nové indikace a ekonomika robotických operací

doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., Ing. Martin Knápek

Urologický model světa

MUDr. David Ondra
18.00–19.00 Sesterská sekce
předsedající Mgr. Šárka Táborská, doc. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.

Naše zkušenosti s novou generací mimotělního litotryptoru EDAP

Irena Hrnčiříková, Alena Lišková

HoLEP (Holmiová laserová enukleace prostaty)

Bc. Emílie Zedníčková, Jaroslava Čtvrtlíková

Roboticky asistovaná radikální cystektomie s derivací moči dle Brickera

Martina Fričarová, Marie Králová

Ošetřovatelská péče u pacienta po roboticky asistované radikální cystektomii (RaRACE) s Brickerovou derivací moči v rámci protokolu ERAS

Bc. Anna Hegrová, Daniela Dopitová, DiS.

Kazuistika pacienta s Furniérovou gangrénou

Bc. Eva Dohnalová, Bc. Hana Galasová

Řešení cizích těles zavedených do močových cest

Mgr. Ludmila Hranická, Mgr. Karla Přibylková

Úterý 21. 5. 2024

9.00–11.30 Soutěžní blok kazuistik
předsedající prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., MUDr. Milan Král, Ph.D.

Difuzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) močového měchýře u 69leté pacientky

MUDr. Eliška Bocková, MUDr. Jan Pulcer, MBA, MUDr. Jozef Jaššo, MUDr. Jiří Kudela

Primární melanom uretry

MUDr. Magdaléna Bojić, MUDr. Ágnes Juhász, MUDr. Jiří Kočárek, Ph.D., MBA

Splenóza v lůžku po RANE

MUDr. Jiří Herman, MUDr. Pavel Žemla, doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

Objemná cysta urachu jako příčina močové retence u muže a její léčba

MUDr. David Honzárek, MUDr. Tomáš Málek

Hemoragický šok způsobený krvácením angiomyolipomu

MUDr. Nicola Hromčíková

Chobot v ureteru – od koliky k nádoru

MUDr. Lukáš Kamenišťák, MUDr. Patrik Stegmann, MUDr. Leo Pšenčík

Karcinom penisu u mladého muže

MUDr. Dominik Prachař

Raritní případ ureteroinguinální herniace

MUDr. Václav Řepa, MUDr. Martin Kučera, MUDr. Václav Mičulek

Primární teratom varlete s cystickými metastázemi v retroperitoneu

MUDr. Martin Šabík, doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Inoperabilní tumor ledvinové pánvičky

MUDr. Michaela Šafářová, MUDr. František Hruška, doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Roboticky asistovaná resekce tumoru ledviny komplikovaná nově diagnostikovanou amyloidózou

MUDr. Minh Nguyet Tranová

Solitární fibrózní tumor pánve – tři případy zřídkavého sarkomu

MUDr. Barbora Zetková, doc. MUDr. Michal Staník, Ph.D.

Raritní nález na transplantované ledvině

MUDr. Natalia Wiesner, doc. MUDr. Aleš Vidlář, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D., prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Nešťastný experiment s montážní pěnou v ebrietě

MUDr. Michaela Železníková
11.30–12.00
PŘESTÁVKA
12.00–13.20 Blok III – Varia
předsedající doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D., prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Igor Hartmann, Ph.D.

Systémová léčba karcinomu ledviny

doc. MUDr. Hana Študentová, Ph.D.

Dlouhodobé výsledky nefrektomie s odstraněním nádorového trombu dolní duté žíly a pravé síně

prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., MUDr. Pavel Navrátil, FEBU, MUDr. Jiří Špaček, FEBU, MUDr. Miroslav Louda, Ph.D., prof. MUDr. Pavel Žáček, Ph.D., doc. MUDr. Petr Habal, Ph.D., doc. MUDr. Jaroslav Pacovský, Ph.D.

Radiomika a strojové učení – současný pohled

doc. MUDr. Zbyněk Tüdös, Ph.D.

Povrchové nádory močového měchýře

MUDr. Pavel Žemla

Biopsie v režimu ambulantního urologa

MUDr. Hynek Skoták, Ph.D.
13.20–13.30 Závěr sympozia, ocenění nejlepších kazuistik a předání cen
Posterová sekce – nekomentované postery:

Raritní nález metastázy karcinomu prsu v močovém měchýři

MUDr. Silvia Klebanová

Endovaskulární superselektivní embolizace v terapii vysokoprůtokového priapismu postraumatické etiologie

MUDr. Anh Quynh Demjanenko, MUDr. Jan Porod, MUDr. Samuel Heller, Ph.D., MUDr. Pavel Hanek, MUDr. Klára Havlová

Splenogonadální fúze u dítěte – kazuistika

MUDr. Peter Kuliaček, FEBPS, MUDr. Ivo Novák, Ph.D., MUDr. Lukáš Krbal, Ph.D, MUDr. Jan Kopřiva, MUDr. Zuzana Svobodová
menuchevron-down